چاهی که پر شد بلافاصله باید خالی شود زیرا پر ماندن چاه فاضلاب باعث سست شدن طوقه چاه میشود و احتمال خرابی و ریزش را دارد.
تخلیه چاه با تانکر بزرگ به همراه پمپ های لجن کش و ساکشن در تخلیه چاه پاسداران کوچه خاش انجام میشود
در تخلیه چاه پاسداران کوچه خاش باز و بسته کردن درب چاه توسط افراد مجرب و کاردان با خرابی کمتر صورت میگیرد
در تخلیه چاه پاسداران کوچه خاش تخلیه چاه بصورت کاملا مکانیزه و بهداشتی توسط پمپ های لجن کش بصورت حرفه ای انجام میگیرد.
نشانه های پر شدن چاه فاضلاب :
۱-بیرون زدن آّب فاضلاب از نزدیکترین کفشور فاضلاب
۲-رطوبتی شدن دیواره نزدیک چاه و نشت و فرو رفتگی اطراف چاه
۳-خارج شدن ناگهانی بوی بد فاضلاب و هم چنین خارج شدن حشراتی مانند سوسک و کرم آبی
هر زمان این نشانه ها را دیدید با تخلیه چاه پاسداران کوچه خاش تماس بگیرید تا در اسرع وقت تخلیه چاه شما را انجام دهند
تخلیه چاه پاسداران کوچه خاش فقط به رضایت و راحتی شما فکر میکند.

معین سرویس معین سرویس

Comments 0

Leave a Comment