تخلیه چاه آجودانیه کوچه آزرمی

تخلیه چاه آجودانیه کوچه آزرمی

 

تخلیه چاه آجودانیه کوچه آزرمی : در تخلیه چاه آجودانیه کوچه آزرمی روش های مختلفی برای تخلیه چاه استفاده می شود .

۱- استفاده از تانکر مکنده

۲- روش لایروبی پس از تخلیه چاه

۳- استفاده از پمپ کفکش در تخلیه چاه آجودانیه کوچه آزرمی

 

با توجه به نوع فضا و چاه مورد استفاده ی شما ممکن است هرکدام از این روش ها استفاده شود .برای مشاوره رایگان و یا تخلیه چاه خود توسط تخلیه چاه آجودانیه کوچه آزرمی با ما تماس بگیرید .

تماس با ما

  •  آماده سرویس دهی مناطق تهران
  •  ۲۲۲۷۹۵۶۱ – ۴۴۲۸۴۷۴۱ – ۸۸۴۸۶۳۳۵ – ۷۷۵۸۱۵۸۱ – ۰۹۱۲۱۷۲۰۴۰۰ – ۰۹۱۹۹۰۴۴۷۴۹
  •  info@moein-service.com
  •  http://moein-service.com
معین سرویس معین سرویس

Comments 0

Leave a Comment