باز کردن لوله ها با فنر لوله بازکنی

باز کردن لوله ها با فنر لوله بازکنی از بقیه روش ها متداول تر بوده و بیشتر به کار گرفته میشود.

علت متداول بودن روش استفاده از فنر لوله بازکنی ، قدرتش در باز کردن گرفتگی لوله توالت در مسیر های نزدیک به چاه فاضلاب و نیز قدرت جرم زدایی و لایروبی آن می باشد.

از این فنر برای هل دادن اشیاء جامد به داخل چاه توالت استفاده می شود. استفاده از فنر ضمانت بیشتری را برای لوله بازکنی لوله فاضلاب و چاه توالت فرنگی و ایرانی ،دارد.

ولی برای رفع گرفتگی توالت فرنگی بهتر است از دستگاه تراکم هوا استفاده شود زیرا فنر نوک تیز و مارپیچی دارد که امکان آسیب رساندن به توالت فرنگی را بالا میبرد.

فنر لوله بازکنی موجب می شود تا انواع مختلف لایه های چربی ، مو و مواد زائد از دیواره لوله فاضلاب پاک شوند.

باز کردن لوله ها با فنر لوله بازکنی
باز کردن لوله ها با فنر لوله بازکنی

Comments 0

Leave a Comment