لوله بازکنی و تخلیه چاه شوش

معین سرویس توضیحاتی در مورد پر شدن چاه فاضلاب به شما میدهد که نشانه سال ها تجربه این موسسه میباشد. برای چاهی که پر شد بلافاصله باید تخلیه چاه انجام بگیرد . چرا که پر ماندن چاه باعث سست شدن طوقه ی چاه و احتمال ریزش و خرابی را بهمراه دارد. مخصوصا در مواردی که چاه در مسیر رفت آمد ماشین یا افراد قرار بگیرد .

نشانه های پر شدن چاه :

بیرون زدن آب فاضلاب از نزدیکترین آب رو متصل به چاه مانند : کفشور پارکینگ یا آشچزخانه و دستشویی طبقه زیرین
رطوبتی شدن دیوار نزدیک چاه و نشست فرورفتگی اطراف چاه
خارج شدن ناگهانی بوی بد فاضلاب و هم چنین خارج شدن حشراتی مثل سوسک و کرم آبی

مطالب مرتبط:

لوله بازکنی مولوی
تخلیه چاه و لوله بازکنی مولوی

معین سرویس آماده ارایه خدمات در مورد حفر چاه نو و کول گذاری و بلوک چینی چاه و حفر مجرا و تبدیل چاه کهنه به چاه نو میباشد. حفاری چاه در هر ساختمان بستگی به مقدار مصرف ساختمان و منطقه آن دارد در مناطقی که زمینی سفت دارد نسبت به زمینی که خاک نرم دارد متراژ چاه فرق میکند چون آبکش مناطقی که خاک سفت دارد کم می باشد و باید انباری چاه نسبت به مصرف ساختمان و خاک آن منطقه کنده شود. در حوالی چاه نو چاه کهنه نباشد و اگر چاه کهنه ای هست باید تخلیه گردد چون همین امر باعث خسارات و تلفات جانی شده است. کلیه کارهای چاه نو ائم از خاک برداری وکول چینی وبلوک چینی و طوقه چینی و حفر مجرا و یا حفر کانال را انجام میدهد.

لوله بازکنی شوش

لوله بازکنی و تخلیه چاه شوش به شما توصیه میکند هرگز به لوله بازکنی هایی که تبلیغات محیطی انجام میدهند اعتماد نکنید چون پس از پایان کار هزینه را چندین برابر میکنند. ما همان هزینه ای را از شما میگیریم که از ابتدا اعلام کرده ایم.

تماس با لوله بازکنی و تخلیه چاه شوش

برای تخلیه چاه و لوله بازکنی شوش میتوانید از طریق راه های ارتباطی که در آخر سایت درج شده است از ما کمک بگیرید.

برای سهولت دسترسی به راه های ارتباطی دوباره آنها را تکرار میکنیم:

Comments 0

Leave a Comment